دوفصلنامه سیاست نامه مفید، در چارچوب اسناد بالادستی دانشگاه مفید و سیاست­های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، با دو مفروض اساسی، به منظور ارتقا وضعیت دانش سیاسی با رهیافت دینی به انتشار مقالات علمی پژوهشی در حوزه علوم سیاسی، همت می­گمارد. مفروض اول به دو گانگی­ ها و پیچیدگی­ های خاص ماهیت موضوع دانش سیاسی (نهاد حکومت) مربوط می ­شود. مفروض دوم بر توانایی­ های نهفته در آموزهای نظری اسلام و نیز تجربه­ های عملی حکومت نبوی و علوی استوار است؛ فلذا دو فصلنامه سیاست نامه از تمام اساتید، متفکران و صاحبان اندیشه و علاقه مند به موضوعات مرتبط با حوزة پژوهش های علوم سیاسی دعوت می کند تا با ارسال آثار و مقالات علمی خود به دوفصلنامه سیاست نامه، در تداوم این مسیر همیار آن باشند.

 

 

 

فقه، سیاست و زمانه؛ تأملی در قبض و بسط تاریخی فقه سیاسی
1. فقه، سیاست و زمانه؛ تأملی در قبض و بسط تاریخی فقه سیاسی

سید محمد علی حسینی زاده

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، صفحه 3-28

چکیده
  فقه دانش برتر تمدن اسلامی است و فقه سیاسی که حاصل تأملات فقیهانه است، از شاخه های آن به شمار می‌رود. این مقاله کوشیده است تا بین گزاره‌ها و نظریه‌های فقه سیاسی شیعه با زمانه و قدرت پیوند برقرار کرده و ...  بیشتر
سیاست و حکمرانی در اندیشـۀ دکتر بهشتـی«ره»
2. سیاست و حکمرانی در اندیشـۀ دکتر بهشتـی«ره»

سید علی میرموسوی

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، صفحه 29-52

چکیده
  فضای فکری ایران در دوران معاصر در سایۀ تقابل مدرنیسم و اسلام‌گرایی، گفتمان‌ها و اندیشه‌هایی متفاوت و چه بسا ناسازگار دربارۀ سیاست و حکومت را فرصت ظهور بخشید. بهشتی از اندیشمندانی بود که در چنین فضایی، ...  بیشتر
فرمانروایی سیاسی از منظر علامه طباطبایی
3. فرمانروایی سیاسی از منظر علامه طباطبایی

احمدرضا یزدانی مقدم

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، صفحه 53-70

چکیده
  هدف این مقاله، پژوهش در دیدگاه علامه طباطبایی دربارۀ فرمانروایی سیاسی است. بدین منظور، این مقاله از روش‌های تحلیلی و تفسیری برای تحلیل دیدگاه علامه طباطبایی استفاده می‌کند. مدعای مقاله این است که ...  بیشتر
انقلاب اسلامی ایران: مقایسۀ «نظریۀ رهبری مذهبی» با دیگر نظریه‌ها
4. انقلاب اسلامی ایران: مقایسۀ «نظریۀ رهبری مذهبی» با دیگر نظریه‌ها
دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، صفحه 71-92

چکیده
  ظهور انقلاب اسلامی ایران، با ماهیتی جدید یک حکومت 2500 ساله را برهم زد و تأثیری شگفت بر نهضت‌های رهایی‌بخش در جهان به‌ویژه در کشورهای اسلامی داشت. ازاین‌رو توجه نظریه‌پردازان علوم سیاسی و اجتماعی را ...  بیشتر
امکان یا امتناع انتخابات در اندیشۀ دینی
5. امکان یا امتناع انتخابات در اندیشۀ دینی
دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، صفحه 93-116

چکیده
  انتخابات از مفاهیم مدرنی است که از زمان انقلاب مشروطه، فراروی عالمان مسلمان قرار گرفته است. دربارۀ جایگاه و اعتبار آن در اندیشۀ دینی اجماع نظری مشترک، شکل نگرفته و ابهامات زیادی در ترجمان مختصات انتخابات ...  بیشتر
مقایسۀ اندیشۀ سیاسی طالقانی و محمد مجتهد شبستری
6. مقایسۀ اندیشۀ سیاسی طالقانی و محمد مجتهد شبستری
دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، صفحه 117-134

چکیده
  < p>نظرات متفاوتی در زمینۀ رابطۀ دین با سیاست وجود دارد. اگر این نظرات مختلف بر روى یک طیف در نظر گرفته شود، در یک قطب آن نظریۀ جدایى دین از سیاست و در قطب مخالف آن نظریۀ دیانت عین سیاست و سیاست عین ...  بیشتر
بررسی اصول و سازوکارهای فقهی مشارکت سیاسی در اسلام
1. بررسی اصول و سازوکارهای فقهی مشارکت سیاسی در اسلام

سید مرتضی هزاوئی؛ سیده فاطمه حسینی

دوره 1، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 23-46

چکیده
  شناخت و فهم جایگاه مشارکت اجتماعی ـ سیاسی افراد در جامعه اسلامی، یکی از حوزه‌های مطالعاتی مهم در بررسی اندیشه سیاسی در اسلام به شمار می‌رود. این شناخت عمدتاً از آنجایی اهمیت می‌یابد، که گفتمان علمی ...  بیشتر
فقه، سیاست و زمانه؛ تأملی در قبض و بسط تاریخی فقه سیاسی
2. فقه، سیاست و زمانه؛ تأملی در قبض و بسط تاریخی فقه سیاسی

سید محمد علی حسینی زاده

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 3-28

چکیده
  فقه دانش برتر تمدن اسلامی است و فقه سیاسی که حاصل تأملات فقیهانه است، از شاخه های آن به شمار می‌رود. این مقاله کوشیده است تا بین گزاره‌ها و نظریه‌های فقه سیاسی شیعه با زمانه و قدرت پیوند برقرار کرده و ...  بیشتر
فلسفه سیاسی از منظر فارابی و ابن‌سینا
3. فلسفه سیاسی از منظر فارابی و ابن‌سینا

احمدرضا یزدانی مقدم

دوره 1، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 5-22

چکیده
  هدف این مقاله پژوهش در معنای فلسفه سیاسی از منظر فارابی و ابن‌سینا است. روش‌هایی که این مقاله در این پژوهش و بررسی استفاده می‌کند عبارتند از: روش‌های استقرایی، تحلیلی و مقایسه‌ای. مدعای مقاله این است ...  بیشتر
فرمانروایی سیاسی از منظر علامه طباطبایی
4. فرمانروایی سیاسی از منظر علامه طباطبایی

احمدرضا یزدانی مقدم

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 53-70

چکیده
  هدف این مقاله، پژوهش در دیدگاه علامه طباطبایی دربارۀ فرمانروایی سیاسی است. بدین منظور، این مقاله از روش‌های تحلیلی و تفسیری برای تحلیل دیدگاه علامه طباطبایی استفاده می‌کند. مدعای مقاله این است که ...  بیشتر
پارادایم‌های علم؛ چیستی علم سیاست
5. پارادایم‌های علم؛ چیستی علم سیاست

محمد پزشکی

دوره 1، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 107-120

چکیده
  هدف از نوشته حاضر بیان پارادایمیک بودن چیستی علم سیاست است. به این ترتیب پرسش مقاله حاضر این است که ماهیت علم سیاست چیست؟ مدعای این مقاله آن است که توضیح سرشت علم سیاست بستگی به تعلق خاطر به یکی از سه پارادایم ...  بیشتر

صاحب امتیاز:
دانشگاه مفید


شاپا چاپی: 2645-467X

ابر واژگان

نشریات مرتبط