دوفصلنامه سیاست نامه مفید، در چارچوب اسناد بالادستی دانشگاه مفید و سیاست­های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، با دو مفروض اساسی، به منظور ارتقا وضعیت دانش سیاسی با رهیافت دینی به انتشار مقالات علمی پژوهشی در حوزه علوم سیاسی، همت می­گمارد. مفروض اول به دو گانگی­ ها و پیچیدگی­ های خاص ماهیت موضوع دانش سیاسی (نهاد حکومت) مربوط می ­شود. مفروض دوم بر توانایی­ های نهفته در آموزهای نظری اسلام و نیز تجربه­ های عملی حکومت نبوی و علوی استوار است؛ فلذا دو فصلنامه سیاست نامه از تمام اساتید، متفکران و صاحبان اندیشه و علاقه مند به موضوعات مرتبط با حوزة پژوهش های علوم سیاسی دعوت می کند تا با ارسال آثار و مقالات علمی خود به دوفصلنامه سیاست نامه، در تداوم این مسیر همیار آن باشند.

 

 

 

ابعاد صلح در اندیشه و عمل امام خمینی
1. ابعاد صلح در اندیشه و عمل امام خمینی

محمد منصورنژاد

دوره 3، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-22

چکیده
  این نوشته بدین پرسش می‌پردازد که ابعاد صلح در اندیشه و عمل امام خمینی کدام‌اند؟ مدعای بحث حاضر هم آن است که به‌رغم خشونت در نظر و عمل امام خمینی، آنچه از نگاه ایشان اصالت دارد «صلح» است و جنگ و خشونت ...  بیشتر
حکومت در اندیشه سیاسی نائینی: تأملـی در زمینـه‌های عملـی و ایـدئولوژیک
2. حکومت در اندیشه سیاسی نائینی: تأملـی در زمینـه‌های عملـی و ایـدئولوژیک

بهمن زارعی

دوره 3، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، صفحه 23-44

چکیده
  پژوهش پیش­رو با استفاده از روش هرمنوتیک اسکینر تلاش خواهد کرد زوایای آشکار و پنهان اندیشه سیاسی نائینی را حول محور مساله حکومت، با قرار دادن متن درون زمینه عملی و ایدئولوژیک آن مورد بازخوانی قرار دهد. ...  بیشتر
روحانیت و قدرت به روایت امام خمینی (ره)
3. روحانیت و قدرت به روایت امام خمینی (ره)

عبدالوهاب فراتی

دوره 3، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، صفحه 45-58

چکیده
  تعامل روحانیت و قدرت و میزان مشارکت آنان در ارکان مختلف حکومت از جمله مسائلی است که به لحاظ فقهی و تاریخی پرسش‌های زیادی برانگیخته است. اینکه آیا روحانیت مجاز است در قدرت حضور یابد و متولی امر سیاسی شود، ...  بیشتر
اندیشۀ سیاسی داعش؛ رویکردی نشانه‌شناسانه
4. اندیشۀ سیاسی داعش؛ رویکردی نشانه‌شناسانه

عبدالله بیننده

دوره 3، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، صفحه 59-94

چکیده
  دولت اسلامی عراق و شام گروهی است که از سال 2013 بخش هایی از عراق و سوریه را به اشغال خود در آورده است و نام دولت اسلامی یا خلافت اسلامی را برای خویش برگزیده است. این دولت به لحاظ اندیشه ای وام دار تفکرات سلفی-وهابی ...  بیشتر
بررسی سازواری منطقی نظریۀ انحطاط سید جواد طباطبایی
5. بررسی سازواری منطقی نظریۀ انحطاط سید جواد طباطبایی

محمد باقری؛ سیدعلی میرموسوی

دوره 3، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، صفحه 95-118

چکیده
  در میان تأملاتی که دربارۀ عقب‌‌‌ماندگی ایران نسبت به غرب صورت پذیرفته، نظریۀ انحطاط سید جواد طباطبایی، به اذعان موافقان و مخالفان، دارای جایگاهی درخور توجه است و به همین دلیل نقدهای فراوانی را نیز ...  بیشتر
بازنمایی رقابت دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در مطبوعات منتسب به اصول‌گرایی و اصلاح‌طلبی
6. بازنمایی رقابت دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در مطبوعات منتسب به اصول‌گرایی و اصلاح‌طلبی

مریم گمشاد

دوره 3، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، صفحه 119-144

چکیده
  در این پژوهش اظهارات و تبلیغات نامزدهای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران با تحلیل گفتمان بررسی شده است. تحلیل گفتمان در این تحقیق نشان داد که در گفتمان اعتدال و اصلاحات نوعی تحول شکل گرفته ...  بیشتر
فقه، سیاست و زمانه؛ تأملی در قبض و بسط تاریخی فقه سیاسی
1. فقه، سیاست و زمانه؛ تأملی در قبض و بسط تاریخی فقه سیاسی

سید محمد علی حسینی زاده

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 3-28

چکیده
  فقه دانش برتر تمدن اسلامی است و فقه سیاسی که حاصل تأملات فقیهانه است، از شاخه های آن به شمار می‌رود. این مقاله کوشیده است تا بین گزاره‌ها و نظریه‌های فقه سیاسی شیعه با زمانه و قدرت پیوند برقرار کرده و ...  بیشتر
بررسی اصول و سازوکارهای فقهی مشارکت سیاسی در اسلام
2. بررسی اصول و سازوکارهای فقهی مشارکت سیاسی در اسلام

سید مرتضی هزاوئی؛ سیده فاطمه حسینی

دوره 1، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 23-46

چکیده
  شناخت و فهم جایگاه مشارکت اجتماعی ـ سیاسی افراد در جامعه اسلامی، یکی از حوزه‌های مطالعاتی مهم در بررسی اندیشه سیاسی در اسلام به شمار می‌رود. این شناخت عمدتاً از آنجایی اهمیت می‌یابد، که گفتمان علمی ...  بیشتر
فلسفه سیاسی از منظر فارابی و ابن‌سینا
3. فلسفه سیاسی از منظر فارابی و ابن‌سینا

احمدرضا یزدانی مقدم

دوره 1، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 5-22

چکیده
  هدف این مقاله پژوهش در معنای فلسفه سیاسی از منظر فارابی و ابن‌سینا است. روش‌هایی که این مقاله در این پژوهش و بررسی استفاده می‌کند عبارتند از: روش‌های استقرایی، تحلیلی و مقایسه‌ای. مدعای مقاله این است ...  بیشتر
فرمانروایی سیاسی از منظر علامه طباطبایی
4. فرمانروایی سیاسی از منظر علامه طباطبایی

احمدرضا یزدانی مقدم

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 53-70

چکیده
  هدف این مقاله، پژوهش در دیدگاه علامه طباطبایی دربارۀ فرمانروایی سیاسی است. بدین منظور، این مقاله از روش‌های تحلیلی و تفسیری برای تحلیل دیدگاه علامه طباطبایی استفاده می‌کند. مدعای مقاله این است که ...  بیشتر
آثار سیاسی حقوقی صحیفه مدینة النبی
5. آثار سیاسی حقوقی صحیفه مدینة النبی

سید صادق حقیقت

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 45-60

چکیده
  بازخوانی سنت در برخورد با دستاوردهای عقلی بشر مدرن، برای حل تضادهای پیش آمده بین عقلانیت سنتی و عقلانیت مدرن ضروری است. هر سنت دینی، تفسیری از چندین امکان تفسیر از متون دینی است که بر اساس عقل برسازندة ...  بیشتر

صاحب امتیاز:
دانشگاه مفید

مدیر اجرایی:
  زکریا مهتری


شاپا چاپی: 2645-467X

ابر واژگان

نشریات مرتبط