نویسنده

دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

چکیده

پژوهش پیش­رو با استفاده از روش هرمنوتیک اسکینر تلاش خواهد کرد زوایای آشکار و پنهان اندیشه سیاسی نائینی را حول محور مساله حکومت، با قرار دادن متن درون زمینه عملی و ایدئولوژیک آن مورد بازخوانی قرار دهد. یافته­های پژوهش نشان می­دهد، زمینه ایدئولوژیک نائینی را نوشته­های فقها در مورد مساله حکومت از یک سو و ایدئولوژی های جدید مشروطه‌خواهی از سوی دیگر شکل داده است. نائینی با استفاده از چنین ظرفیت­هایی به تحولات عینی رخ داده در دوران خود که می­توان از استبداد و مشروطه بعنوان دو عامل مهم یاد کرد واکنش نشان می­دهد و با رد هرگونه استبداد در اسلام ، نظام مشروطه را با حضور فقیهان تایید می­کند. نوشته­های به جا مانده از نائینی نشان می­دهد او در مورد ولایت فقیهان به سمت ولایت عامه تمایلی ندارد و با توسعه در مفهوم حسبه مسائل جدید دوران را درون همین چارچوب حل می­کند و اختیارات فقیه را در عصر غیبت نظارت بر اجرای صحیح قوانین اسلامی می­داند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Government in Naini Political Thought: A Reflection on Practical and Ideological Fields

نویسنده [English]

  • Bahman Zarei

PhD student in Political Thought, Imam Khomeini Research Institute and the Islamic Revolution

چکیده [English]

Using Quentin Skinner’s methodology, this research tries to reunderstand the explicit and implicit aspects of the Naeini’s political thought by putting it within its Ideological and practical contexts. According to the findings of this research Ideological context of the Naeini has been made up of the writings of the jurisprudents on the state issue on the one hand, and the new ideologies concerning the constitutionalism on the other hand. By using of this capacity, Naeini has reacted to political external evolutions of his era that among them the despotism and constitutionalism were the two most important. Denying all kinds of despotism in Islam, he believe on constitutionalism with the presence of the jurisprudents in it. All the remained writings belong to him show that he was not believe on popular political right for jurisprudents in the occultation era of twelfth Imam, but he tried to develop the jurisprudential concept of Hisbah to solve the modern issues. Accordingly, he believed on the political role of the Shia jurisprudents as supervisors not political rulers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Naini
  • Political
  • Scientific
  • ideological thought
  • Skinner
CAPTCHA Image