نویسنده

دانشیار گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

تعامل روحانیت و قدرت و میزان مشارکت آنان در ارکان مختلف حکومت از جمله مسائلی است که به لحاظ فقهی و تاریخی پرسش‌های زیادی برانگیخته است. اینکه آیا روحانیت مجاز است در قدرت حضور یابد و متولی امر سیاسی شود، بر فرض جواز، چه محدودیت‌هایی فراروی او قرار دارد، پرسش‌های مهمی هستند که تاکنون نظرگاه‌های مختلفی درباره آنها مطرح شده­اند. برخی تصور می‌کنند حضور فقیه جامع‌الشرایط در رأس حکومت دینی دلیلی بر حضور دیگر روحانیون در قدرت است؛ این در حالی است که در نظریه ولایت فقیه سخنی دراین‌باره نیامده و امام خمینی نیز در نظریه‌اش تکلیف سایر روحانیون را در ارکان حکومت روشن نساخته است. تکلیفی که به‌تدریج با تأسیس دولت دینی در ایران روشن شد و امام خمینی برای ورود آنان در حکومت مرزها و محدودیت‌هایی قائل گردید. این مقاله می‌کوشد به تحلیل اصل اولیه نزد امام خمینی و شرایط عدول از آن در باب ورود روحانیون به قدرت به‌مثابه یک الگوی تجربی و تاریخی بپردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Clergy and Power According to Khomeini's Thought

نویسنده [English]

  • AbdulWahab Forati

Associate Professor, Research Institute for Islamic Culture and Thought.

چکیده [English]

The interaction of the clergies and power, and their participation in the various branches of government are among the issues that have raised many questions in terms of jurisprudence and history. Questions such as if the clergies are allowed to be in power and in charge of politics? And if they are allowed to, what are the restrictions? This is an important question for which there are different views. Some think that the presence of a qualified Faqih[1] at the head of a religious government is a reason for the presence of other clerics in power; However, in the Guardianship of the Islamic Jurist theory, there is no mention of this and Khomeini in his theory has not clarified the duties of other clerics in the branches of the government. This task was gradually clarified with the establishment of a religious government in Iran, and Khomeini imposed borders and restrictions on their entry into government. This article tries to analyze the basic principle of Khomeini's thought and the conditions for deviating from it regarding the entry of clerics into power as an empirical and historical model.کلیدواژه‌ها [English]

  • clergy
  • political system
  • Basic Principle
  • Position
  • Tawalli
CAPTCHA Image