نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی .

2 دانشیار دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه مفید .

چکیده

در میان تأملاتی که دربارۀ عقب‌‌‌ماندگی ایران نسبت به غرب صورت پذیرفته، نظریۀ انحطاط سید جواد طباطبایی، به اذعان موافقان و مخالفان، دارای جایگاهی درخور توجه است و به همین دلیل نقدهای فراوانی را نیز متوجه خود ساخته است؛ اما تا به حال از منظر علم «منطق» به منظومۀ فکری طباطبایی توجهی نشده است. پرسش پژوهش حاضر بر محور سازواری منطقی نظریۀ انحطاط شکل گرفته است. برای یافتن پاسخ، مبادی تصوری و مبانی تصدیقی نظریۀ انحطاط تفکیک شده، و بررسی می­شود که آیا نتیجۀ تلفیق این دو سازوار است یا خیر؟ یافته­های پژوهش حاکی از وجود ناسازواری منطقی نظریۀ انحطاط سید جواد طباطبایی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating Logical Consistency of the Theory of Decline of Javad Tabatabai

نویسندگان [English]

  • Mohammad Baqeri 1
  • Seyed Ali Mir Moosavi 2

1 PHD Student of Political Science.

2 Associate Professor, Department of Political Science, Mofid University.

چکیده [English]

Among the reflections that have been made about Iran's backwardness towards the West, Javad Tabatabai's theory of Decline, according to proponents and opponents, has a remarkable place, for this reason it has attracted many criticisms; But so far, from the point of view of the science of "logic", no attention has been paid to Tabatabai's system of thought. The question of the present study is based on the logical adaptation of the theory of Decline. To find the answer, the imaginary foundations and the affirmative foundations of the theory of Decline are separated, and it is examined whether the result of the combination of the two is consistent or not. The research findings indicate the existence of a logical inconsistency of Seyed Javad Tabatabai's theory of Decline.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imaginary Principles
  • Affirmative Principles
  • Decline of Thought
  • decline
CAPTCHA Image