نویسنده

دانشجوی دکتری، اندیشه های سیاسی، دانشگاه شیراز .

چکیده

در این پژوهش اظهارات و تبلیغات نامزدهای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران با تحلیل گفتمان بررسی شده است. تحلیل گفتمان در این تحقیق نشان داد که در گفتمان اعتدال و اصلاحات نوعی تحول شکل گرفته و این گفتمان همانند دوره قبل با استفاده از اعتبار و دسترسی گفتمانی به تثبیت مجدد این گفتمان در عرصه سیاسی ایران کمک کرد. نظام معنایی گفتمان اعتدال و اصلاحات با بیان مفاهیمی مثل برجام، حقوق زنان، عملکرد مثبت مجلس ششم، آزادی، قانون‌گرایی، رونق اقتصادی به دنبال پیشروی مسیر انتخابات 1392 و در مقابل گفتمان اصول‌گرایی قرار گرفته است. این گفتمان در جذب و بهره‌گیری عناصر گفتمانی توانست عام‌گرایی ایجاد کند و با ساختارشکنی گفتمان قبلی و با برخورداری از قدرت گفتمانی تسلط هژمونیک این گفتمان را فراهم کند. گفتمان اصول‌گرایی در این دوره در مقابل گفتمان اعتدال، اصلاحات و عقلانیت غیریت‌سازی شده است. ائتلاف اصول‌گرایان در این دوره از عناصر پیشرفت گفتمانی اصول‌گرایی نسبت به انتخابات قبلی است. توجه به مفاهیم گفتمان انقلاب اسلامی، معیشت، پیشرفت، امنیت، اقتصاد مقاومتی در کنار دال ولایت ترسیم شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Representation of the 10th Term of the Islamic Consultative Assembly in the Press Attributed to Fundamentalism and Reformism

نویسنده [English]

  • Maryam Gamshad

PhD student in Political Thought, Shiraz University.

چکیده [English]

In this study, the statements and propaganda of the candidates of the tenth election of the Islamic Consultative Assembly of Iran have been examined by discourse analysis. Discourse analysis in this study showed that a kind of change has taken place in the discourse of moderation and reform, and this discourse, as in the previous period, helped to re-establish this discourse in the Iranian political arena by using the validity and access of discourse. The semantic system of the discourse of moderation and reform, by expressing concepts such as Barjam, women's rights, the positive performance of the sixth parliament, freedom, legalism, and economic prosperity, has followed the path of the 1992 elections and is opposed to the discourse of fundamentalism. This discourse was able to create populism in absorbing and using the elements of discourse, and by deconstructing the previous discourse and having the power of discourse, it was able to provide the monic dominance of this discourse. The discourse of fundamentalism in this period has been alienated from the discourse of moderation, reform and rationality. The coalition of fundamentalists in this period is one of the elements of the progress of the discourse of fundamentalism compared to the previous elections. Attention to the concepts of the Islamic Revolution discourse, livelihood, progress, security, resistance economy has been drawn alongside the sign of the province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Laclau Moff discourse
  • Islamic Revolution
  • fundamentalism
  • reform
  • moderation
CAPTCHA Image