فلسفه سیاسی از منظر فارابی و ابن‌سینا
1. فلسفه سیاسی از منظر فارابی و ابن‌سینا

احمدرضا یزدانی مقدم

دوره 1، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1395، صفحه 5-22

چکیده
  هدف این مقاله پژوهش در معنای فلسفه سیاسی از منظر فارابی و ابن‌سینا است. روش‌هایی که این مقاله در این پژوهش و بررسی استفاده می‌کند عبارتند از: روش‌های استقرایی، تحلیلی و مقایسه‌ای. مدعای مقاله این است ...  بیشتر
بررسی اصول و سازوکارهای فقهی مشارکت سیاسی در اسلام
2. بررسی اصول و سازوکارهای فقهی مشارکت سیاسی در اسلام

سید مرتضی هزاوئی؛ سیده فاطمه حسینی

دوره 1، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1395، صفحه 23-46

چکیده
  شناخت و فهم جایگاه مشارکت اجتماعی ـ سیاسی افراد در جامعه اسلامی، یکی از حوزه‌های مطالعاتی مهم در بررسی اندیشه سیاسی در اسلام به شمار می‌رود. این شناخت عمدتاً از آنجایی اهمیت می‌یابد، که گفتمان علمی ...  بیشتر
واقع‌گرایی سیاسی اهل سنت و جماعت
3. واقع‌گرایی سیاسی اهل سنت و جماعت

احمد بستانی

دوره 1، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1395، صفحه 47-60

چکیده
  اندیشه‌های سیاسی را عموماً به دو دسته واقع‌گرا و آرمان‌گرا تقسیم‌بندی کرده‌اند. در سنت اندیشه سیاسی اسلامی هر دو جریان مزبور را می‌توان بازجست. به عنوان نمونه اندیشه شیعی و فلسفی عموماً وجوه آرمانی ...  بیشتر
جنبش ملی و مردم‌سالاری به مثابه حق تعیین سرنوشت (با تأکید بر دهه بیست)
4. جنبش ملی و مردم‌سالاری به مثابه حق تعیین سرنوشت (با تأکید بر دهه بیست)

محمود شفیعی؛ محمدرضا خراطی

دوره 1، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1395، صفحه 61-84

چکیده
  جنبش ملی که در تاریخ معاصر ایران شکل گرفت، در دهه بیست شمسی با مسئله ملی کردن صنعت نفت از یک سو و بازگشت مشروطه خواهی از سوی دیگر، پیوند خورد. جنبش ملی در ایران به همان مقیاس که در نوع خود یک تحرک کم نظیر ...  بیشتر
منابع مالی داعش
5. منابع مالی داعش

نسا زاهدی؛ رضا پورقره خان

دوره 1، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1395، صفحه 85-106

چکیده
  داعش با داعیه احیای خلافت اسلامی و تفکرات اسلام تندرو مورد حمایت مالی کشورهای عربی به ویژه عربستان سعودی و قطر قرار گرفته است. از این جهت پاسخ به سؤال چرایی انگیزه‌های حامیان مالی داعش و کشورهای حمایت ...  بیشتر
پارادایم‌های علم؛ چیستی علم سیاست
6. پارادایم‌های علم؛ چیستی علم سیاست

محمد پزشکی

دوره 1، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1395، صفحه 107-120

چکیده
  هدف از نوشته حاضر بیان پارادایمیک بودن چیستی علم سیاست است. به این ترتیب پرسش مقاله حاضر این است که ماهیت علم سیاست چیست؟ مدعای این مقاله آن است که توضیح سرشت علم سیاست بستگی به تعلق خاطر به یکی از سه پارادایم ...  بیشتر