نقش تحولات حکومت، مسئولیت‌های کلی دولت و مصالح عمومی در ثبوت ضمان دولت
1. نقش تحولات حکومت، مسئولیت‌های کلی دولت و مصالح عمومی در ثبوت ضمان دولت

سید ضیاء مرتضوی

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 3-28

چکیده
  ثبوت ضمان و مسئولیت مدنی دولت در برابر اقدامات زیانبار کارکنان را می‌توان بر پایة چند ادلة عام و خاص نشان داد. یکی از ابعاد این بحث، بررسی ضمان از نگاه مسئولیت‌های کلی دولت و مصالح عمومی و نسبت شهروندان ...  بیشتر
مبانـی معرفتی حقوق سیاسی انسـان از دیدگاه نواندیشی فقهی
2. مبانـی معرفتی حقوق سیاسی انسـان از دیدگاه نواندیشی فقهی

عباس عمادی؛ ابوالفضل شکوری

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 29-44

چکیده
  حقوق سیاسی انسان، بخش مهمی از حقوق بشر است که امروزه در اعلامیه‌ها و متون مربوط به حقوق بشر حقی طبیعی و غیرقابل سلب شناخته می‌شود و در بسیاری از کشورها و نظام‌های مردم‌سالار نیز مبنای مشروعیت نظام سیاسی ...  بیشتر
آثار سیاسی حقوقی صحیفه مدینة النبی
3. آثار سیاسی حقوقی صحیفه مدینة النبی

سید صادق حقیقت

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 45-60

چکیده
  بازخوانی سنت در برخورد با دستاوردهای عقلی بشر مدرن، برای حل تضادهای پیش آمده بین عقلانیت سنتی و عقلانیت مدرن ضروری است. هر سنت دینی، تفسیری از چندین امکان تفسیر از متون دینی است که بر اساس عقل برسازندة ...  بیشتر
راهبرد گفتگو برای دستیابی به آزادی سیاسی با تأکید بر قرآن کریم
4. راهبرد گفتگو برای دستیابی به آزادی سیاسی با تأکید بر قرآن کریم
دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 61-78

چکیده
  آزادی یکی از مفاهیمی است که در اندیشۀ سیاسی اسلام جایگاهی بلند دارد و می‌توان از قرآن کریم، راهبردهایی را به دست آورد که حرکت جامعه به سوی آن را تضمین می‌کند. این نوشته به طور مشخص، در جستجوی راهبرد گفتگو ...  بیشتر
شهید بهشتی و حقوق ملت در قانون اساسی
5. شهید بهشتی و حقوق ملت در قانون اساسی
دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 79-100

چکیده
  از میان رجال دینی و سیاسی، شهید آیت الله دکتر بهشتی بیشترین نقش را در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایفا کرد. از آن رو که هم در مراحل مختلف تدوین پیش نویس قانون اساسی به ویژه در شورای انقلاب اسلامی، هم ...  بیشتر
جایگاه شورا در حکومت اسلامی با تکیه بر اندیشه‌های محمدرشید‌رضا و بررسی پیامد‌های سیاسی آن
6. جایگاه شورا در حکومت اسلامی با تکیه بر اندیشه‌های محمدرشید‌رضا و بررسی پیامد‌های سیاسی آن
دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 101-118

چکیده
  محمد رشید رضا، اندیشمند مسلمان اهل تسنن، در میان متفکران معاصر جهان اسلام به عنوان چهره‌ای اصلاحگر شناخته می‌شود. او برای تطبیق خلافت اسلامی با دموکراسی و دور کردن خلیفه از استبداد با توسل به آیات شورا، ...  بیشتر
هویت و سیاست خارجی ایران و مصر در قبال اسرائیل
7. هویت و سیاست خارجی ایران و مصر در قبال اسرائیل
دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 119-142

چکیده
  پس از انقلاب اسلامی در ایران از سویی و روی کار آمدن انور سادات در 1971 در مصر از سوی دیگر، سیاست خارجی این دو کشور در قبال اسرائیل دچار دگرگونی اساسی شد. این تغییر جهت‏گیری در حالی رخ داد که به نظر می‏رسد، ...  بیشتر