برای برقراری ارتباط با نشریه می توانید از طریق اطلاعات زیر و یا تکمیل فرم، اقدام نمایید.

آدرس دفتر نشریه: قم، انتهای بلوار شهید صدوقی، میدان مفید. دانشگاه مفید، دفتر مجله سیاست نامه

ساعات پاسخگویی: شنبه تا چهار شنبه از ساعت 7:30 الی 16:00

شماره تماس: 32130150-025 (تلفن)

ایمیل نشریه: politics@mofidu.ac.ir


کاراکتر آخر را وارد نکنید.
CAPTCHA Image