دوره 2 (1396)
دوره 1 (1395)

 

 

درباره دوفصلنامه:

  • تعداد دوره‌ها:  3
  • تعداد شماره‌ها:  5
  • تعداد مقالات: 31
  • تعداد نویسندگان: 30
  • تعداد مشاهده مقاله:  5,751
  • تعداد دریافت فایل اصل مقاله:  2,117
  • درصد پذیرش: 21
  • تعداد پایگاه های نمایه شده:  0

 

دوفصلنامه سیاست نامه مفید، در چارچوب اسناد بالادستی دانشگاه مفید و سیاست­های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، با دو مفروض اساسی، به منظور ارتقا وضعیت دانش سیاسی با رهیافت دینی به انتشار مقالات علمی پژوهشی در حوزه علوم سیاسی، همت می­گمارد. مفروض اول به دو گانگی­ ها و پیچیدگی­ های خاص ماهیت موضوع دانش سیاسی (نهاد حکومت) مربوط می ­شود. مفروض دوم بر توانایی­ های نهفته در آموزهای نظری اسلام و نیز تجربه­ های عملی حکومت نبوی و علوی استوار است؛ فلذا دو فصلنامه سیاست نامه از تمام اساتید، متفکران و صاحبان اندیشه و علاقه مند به موضوعات مرتبط با حوزة پژوهش های علوم سیاسی دعوت می کند تا با ارسال آثار و مقالات علمی خود به دوفصلنامه سیاست نامه، در تداوم این مسیر همیار آن باشند.

 

 

 

مقاله پژوهشی
نقش جامعهْ المصطفی العالمیه در دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران
نقش جامعهْ المصطفی العالمیه در دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران

محمدعلی حسینی زاده؛ عاطفه شهسواری

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 7-26

چکیده
  در دنیای امروز تمام کشورهای دنیا برای رسیدن به اهداف خود از دیپلماسی عمومی به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی قدرت نرم کشور خود بهره می‌برند.. تأسیس، گسترش و فعال‌سازی سازمان‌ها و نهادهای غیردولتی، باعث ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تاثیر مدرنیزاسیون دولت عثمانی برموقعیت علما
تاثیر مدرنیزاسیون دولت عثمانی برموقعیت علما

اعظم احمدی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 27-46

چکیده
  تاریخ امپراتوری عثمانی می تواند برای هر پژوهشگر آکادمیک از اهمیت خاصی برخوردار باشد. اهمیت شکل گیری آن از یک سو به ورود مدرنیته به سرزمینهای اسلامی بازمی گردد که امپراتوری عثمانی بعنوان آخرین میراث دار ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اندیشه سیاسی نو سنت گرایی: مطالعه موردی سید حسین نصر
اندیشه سیاسی نو سنت گرایی: مطالعه موردی سید حسین نصر

حسین منصف

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 47-64

چکیده
  این مقاله با هدف کشف، شناخت و استنتاج اندیشه سیاسی نوسنّت‌گرایی و متفکر شاخص آن، سید حسین نصر نوشته شده است. ازآنجاکه در متون این نحله فکری تصریحات آشکار به مباحث سیاسی دیده نمی‌شود و احساس نیاز جوامع ...  بیشتر
مطالعه موردی
اباذری و نقد جامعه شناسانه سیاست در جمهوری اسلامی ایران
اباذری و نقد جامعه شناسانه سیاست در جمهوری اسلامی ایران

داود بیات؛ محمود شفیعی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 65-96

چکیده
  یوسف اباذری با تفسیر خاصی از خرد جامعه شناسی، بر این نظر است که جامعه‌شناس ایرانی باید به تحلیل «اکنونیت» جامعه ایرانی پرداخته و مهم‌ترین وجه اکنونیت آن یعنی عقلانیت انتقادی مدفون شده در زیر سایۀ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
آیین شهریاری در گفتار سیاسی سعدی
آیین شهریاری در گفتار سیاسی سعدی

محمد خورشیدی؛ سیدعلی میرموسوی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 97-122

چکیده
  شعر و نظم فارسی یکی از حوزه‌های مهم زبانی در تاریخ اندیشه ایرانی است که گفتار و آموزه‌های سیاسی در آن بازتاب یافته‌اند. یکی از چهره‌های پراهمیت در تاریخ ادب فارسی که در به‌نظم‌آوردن آموزه‌های سیاسی ...  بیشتر
مروری
عوامل توسعه پایدار در روابط ایران و ارمنستان
عوامل توسعه پایدار در روابط ایران و ارمنستان

محمد ملک زاده

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 123-138

چکیده
  ارمنستان تنها همسایه ایران با اکثریت مردمان مسیحی است که از زمان استقلال تاکنون روابط صمیمانه‌ای با ایران برقرار نموده. ایران و ارمنستان با تمدنی کهن، از گذشته‌های بسیار دور تاکنون، ارتباطات گسترده ...  بیشتر
فرمانروایی سیاسی از منظر علامه طباطبایی
فرمانروایی سیاسی از منظر علامه طباطبایی

احمدرضا یزدانی مقدم

دوره 2، شماره 2 ، آبان 1396، ، صفحه 53-70

چکیده
  هدف این مقاله، پژوهش در دیدگاه علامه طباطبایی دربارۀ فرمانروایی سیاسی است. بدین منظور، این مقاله از روش‌های تحلیلی و تفسیری برای تحلیل دیدگاه علامه طباطبایی استفاده می‌کند. مدعای مقاله این است که ...  بیشتر
فقه، سیاست و زمانه؛ تأملی در قبض و بسط تاریخی فقه سیاسی
فقه، سیاست و زمانه؛ تأملی در قبض و بسط تاریخی فقه سیاسی

سید محمد علی حسینی زاده

دوره 2، شماره 2 ، آبان 1396، ، صفحه 3-28

چکیده
  فقه دانش برتر تمدن اسلامی است و فقه سیاسی که حاصل تأملات فقیهانه است، از شاخه های آن به شمار می‌رود. این مقاله کوشیده است تا بین گزاره‌ها و نظریه‌های فقه سیاسی شیعه با زمانه و قدرت پیوند برقرار کرده و ...  بیشتر
بررسی اصول و سازوکارهای فقهی مشارکت سیاسی در اسلام
بررسی اصول و سازوکارهای فقهی مشارکت سیاسی در اسلام

سید مرتضی هزاوئی؛ سیده فاطمه حسینی

دوره 1، شماره 1 ، آبان 1395، ، صفحه 23-46

چکیده
  شناخت و فهم جایگاه مشارکت اجتماعی ـ سیاسی افراد در جامعه اسلامی، یکی از حوزه‌های مطالعاتی مهم در بررسی اندیشه سیاسی در اسلام به شمار می‌رود. این شناخت عمدتاً از آنجایی اهمیت می‌یابد، که گفتمان علمی ...  بیشتر
فلسفه سیاسی از منظر فارابی و ابن‌سینا
فلسفه سیاسی از منظر فارابی و ابن‌سینا

احمدرضا یزدانی مقدم

دوره 1، شماره 1 ، آبان 1395، ، صفحه 5-22

چکیده
  هدف این مقاله پژوهش در معنای فلسفه سیاسی از منظر فارابی و ابن‌سینا است. روش‌هایی که این مقاله در این پژوهش و بررسی استفاده می‌کند عبارتند از: روش‌های استقرایی، تحلیلی و مقایسه‌ای. مدعای مقاله این است ...  بیشتر
واقع‌گرایی سیاسی اهل سنت و جماعت
واقع‌گرایی سیاسی اهل سنت و جماعت

احمد بستانی

دوره 1، شماره 1 ، آبان 1395، ، صفحه 47-60

چکیده
  اندیشه‌های سیاسی را عموماً به دو دسته واقع‌گرا و آرمان‌گرا تقسیم‌بندی کرده‌اند. در سنت اندیشه سیاسی اسلامی هر دو جریان مزبور را می‌توان بازجست. به عنوان نمونه اندیشه شیعی و فلسفی عموماً وجوه آرمانی ...  بیشتر

صاحب امتیاز:
دانشگاه مفید

اعضای هیات تحریریه:
محسن رضوانی

مدیر اجرایی:
زکریا مهتری


دوره انتشار: دو فصلنامه

شاپا چاپی: 2645-467X

ابر واژگان

نشریات مرتبط