عوامل توسعه پایدار در روابط ایران و ارمنستان
عوامل توسعه پایدار در روابط ایران و ارمنستان

محمد ملک زاده

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 123-138

چکیده
  ارمنستان تنها همسایه ایران با اکثریت مردمان مسیحی است که از زمان استقلال تاکنون روابط صمیمانه‌ای با ایران برقرار نموده. ایران و ارمنستان با تمدنی کهن، از گذشته‌های بسیار دور تاکنون، ارتباطات گسترده ...  بیشتر