آیین شهریاری در گفتار سیاسی سعدی
آیین شهریاری در گفتار سیاسی سعدی

محمد خورشیدی؛ سیدعلی میرموسوی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 97-122

چکیده
  شعر و نظم فارسی یکی از حوزه‌های مهم زبانی در تاریخ اندیشه ایرانی است که گفتار و آموزه‌های سیاسی در آن بازتاب یافته‌اند. یکی از چهره‌های پراهمیت در تاریخ ادب فارسی که در به‌نظم‌آوردن آموزه‌های سیاسی ...  بیشتر
عوامل توسعه پایدار در روابط ایران و ارمنستان
عوامل توسعه پایدار در روابط ایران و ارمنستان

محمد ملک زاده

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 123-138

چکیده
  ارمنستان تنها همسایه ایران با اکثریت مردمان مسیحی است که از زمان استقلال تاکنون روابط صمیمانه‌ای با ایران برقرار نموده. ایران و ارمنستان با تمدنی کهن، از گذشته‌های بسیار دور تاکنون، ارتباطات گسترده ...  بیشتر
هویت و سیاست خارجی ایران و مصر در قبال اسرائیل
هویت و سیاست خارجی ایران و مصر در قبال اسرائیل
دوره 2، شماره 1 ، تیر 1396، ، صفحه 119-142

چکیده
  پس از انقلاب اسلامی در ایران از سویی و روی کار آمدن انور سادات در 1971 در مصر از سوی دیگر، سیاست خارجی این دو کشور در قبال اسرائیل دچار دگرگونی اساسی شد. این تغییر جهت‏گیری در حالی رخ داد که به نظر می‏رسد، ...  بیشتر