نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده علوم سیاسی و اقتصاد،‌ دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی، تهران. ایران. (نویسنده مسئول)

چکیده

در دنیای امروز تمام کشورهای دنیا برای رسیدن به اهداف خود از دیپلماسی عمومی به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی قدرت نرم کشور خود بهره می‌برند.. تأسیس، گسترش و فعال‌سازی سازمان‌ها و نهادهای غیردولتی، باعث شکل‌گیری شکل نوین و نرم‌تری از دیپلماسی عمومی شده است.در همین راستا جمهوری اسلامی نیز نمی‌تواند نسبت به دیپلماسی عمومی بی‌توجه باشد و همواره سعی کرده از دیپلماسی عمومی برای رسیدن به اهداف سیاست خارجی خود استفاده کند. یکی از کارهایی مثبتی که در سال‌های اخیر در راستای تقویت دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران انجام داده است تأسیس دانشگاه‌هایی برای جذب دانشجویان خارجی، برگزاری همایش و کنفرانس‌های بین المللی می باشد. یکی از این نهادها جامعه المصطفی العالمیه می‌باشد، در همین راستا پژوهش حاضر برای بررسی نقشی که نهاد جامعه المصطفی العالمیه در دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران ا استفاده از روش تحلیل محتوا و برای بررسی نقش این نهاد از طریق مصاحبه با تعدادی از کارکنان جامعه المصطفی و کسانی که به‌عنوان رایزن فرهنگی در کشورهای دیگر به فعالیت پرداخته‌اند به دنبال پاسخ به این پرسش می‌باشد که جایگاه جامعه المصطفی العالمیه در دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران چیست و چه تأثیری بر رشد نفوذ این کشور در عرصه جهانی برجای گذاشته‌اند؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of the Mustafa International Society in public diplomacy of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Hosseini zadeh 1
  • atefeh shahsavari 2

1 Assistant Professor, Faculty of Political Science and Economics, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

2 M.A.in international relations, Faculty of Political Science and Economics, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

In today's world, all countries of the world use public diplomacy as one of the main components of their country's soft power to achieve their goals. The establishment, expansion and activation of non-governmental organizations and institutions have led to the formation of a new and softer form of public diplomacy. In this regard, the Islamic Republic can not be indifferent to public diplomacy and has always tried to use public diplomacy to achieve its foreign policy goals. One of the positive things that has been done in recent years to strengthen the public diplomacy of the Islamic Republic of Iran is the establishment of universities to attract foreign students, hold international conferences and seminars. One of these institutions is Al-Mustafa Al-Alamiyah Society. In this regard, the present study examines the role of Al-Mustafa International University in public diplomacy of the Islamic Republic of Iran using content analysis method and to examine the role of this institution through interviews with a number of Al-Mustafa Al-Alamiya Those who have worked as cultural advisors in other countries seek to answer the question of what is the position of the Al-Mustafa International Society in the public diplomacy of the Islamic Republic of Iran and what effect have they left on the growth of its influence in the world arena?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Diplomacy
  • Al-Mustafa International University
  • Islamic Republic
  • Soft Power
CAPTCHA Image