نویسنده

استادیار پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران.

چکیده

هدف این مقاله پژوهش در معنای فلسفه سیاسی از منظر فارابی و ابن‌سینا است. روش‌هایی که این مقاله در این پژوهش و بررسی استفاده می‌کند عبارتند از: روش‌های استقرایی، تحلیلی و مقایسه‌ای. مدعای مقاله این است که معنای فلسفه سیاسی نزد فارابی و ابن‌سینا و در آثار این دو متنوع بوده و تحول و تطوّر یافته است. این امر به ویژه در تعریف فلسفه سیاسی و حدود و دامنه و مناسبات آن با قانون و شریعت در آثار فارابی و ابن‌سینا قابل مشاهده است. از این مقاله به دست می‌آید که مفهوم فلسفه سیاسی و معنای آن، نزد فارابی و ابن‌سینا، ثابت و منجمد نبوده و بر اثر فلسفه‌ورزی و فلسفه‌پردازی این فیلسوفان تحول و دگرگونی یافته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Political Philosophy from Al-Farabi and Ibn Sina Viewpoint

نویسنده [English]

  • AhmadReza Yazdanimoghaddam

Assistant Professor of the Institute of Islamic Sciences and Culture, Qom, Iran.

چکیده [English]

The purpose of the present study is to investigate the meaning of political philosophy from Al-Farabi and Ibn Sina viewpoint. The methodologies used in the study include inductive, analytic and comparative methods. The claims made in the study assert that the underlying meaning of political philosophy in the works of Al-Farabi and Ibn Sina has been different and gone through changes and modifications. The findings show that the concept of political philosophy and its meaning has not been stable and inflexible, and has experienced changes due to the philosophizing and practicing philosophy of the abovementioned philosophers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political philosophy
  • Al-Farabi
  • Ibn Sina
  • law
  • Shari'ah
CAPTCHA Image