نویسنده

دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

هدف این مقاله، پژوهش در دیدگاه علامه طباطبایی دربارۀ فرمانروایی سیاسی است. بدین منظور، این مقاله از روش‌های تحلیلی و تفسیری برای تحلیل دیدگاه علامه طباطبایی استفاده می‌کند. مدعای مقاله این است که از نظر علامه طباطبایی فرمانروایی سیاسی از آنِ اجتماع است و فرمانروایی سیاسی مشروعیت خود را از اجتماع می‌گیرد و الزام سیاسی راجع به الزام اجتماعی و قرارداد اجتماعی و اعتبار اجتماع است. از این مقاله به دست می‌آید که دیدگاه علامه طباطبایی دربارۀ فرمانروایی سیاسی و قرارداد اجتماعی و مشروعیت و الزام سیاسی با نظریه‏های موجود در این باره تفاوت داشته و از استقلال نظری و تحلیل فلسفی ویژه‌ای برخوردار است و چشم اندازهای جدیدی را، در پاسخ به پرسش‌های فلسفۀ سیاسی، پیش روی جوامع انسانی و اسلامی قرار می‌دهد. دیدگاه علامه طباطبایی دربارۀ  فرمانروایی سیاسی در مناسبات میان فرد و اجتماع و حکومت و سامان سیاسی پی‌آمدهای قابل توجهی دارد و برای نظر و عمل سیاسی در جوامع انسانی و اسلامی مفید است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Political Governance from Perspective of Allamah Tabatabai

نویسنده [English]

  • AhmadReza YazdaniMoghaddam

Associate Professor, Institute of Islamic Sciences and Culture

چکیده [English]

The research has been performed to the aim of providing perspective of Allamah Tabatabai about political governance. To do so, analytical and interpretative methods have been used in the paper as for the perspective of Alammah Tabatabai to be analyzed. The paper claims that from Allamah Tabatabai’s point of view, political governance is owned by society and takes its legitimacy from it; and, political liability is all about social liability, social contract and society’s credit. What is resulted from the paper indicates that Allammah Tabatabai’s perspective about political governance, social contract, and political liability and legitimacy is different from those theories existing, in this respect. His perspective is of theoretical independence and special philosophical analysis; and, it provides new perspectives in response to political philosophy’s questions a head of Islamic and human societies. Allamah Tabatabai’s point of view about political governance in terms of relations between individuals and society, and government and political order is of considerable outcomes; and, it is useful in terms of political theory and practice in human and Islamic societies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allamah Tabatabai
  • Political Governance
  • Political Legitimacy
  • Political Obligation
  • Social Obligation
  • Social Contract
  • Validation of the Community
CAPTCHA Image