ابعاد صلح در اندیشه و عمل امام خمینی
ابعاد صلح در اندیشه و عمل امام خمینی

محمد منصورنژاد

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 1-22

چکیده
  این نوشته بدین پرسش می‌پردازد که ابعاد صلح در اندیشه و عمل امام خمینی کدام‌اند؟ مدعای بحث حاضر هم آن است که به‌رغم خشونت در نظر و عمل امام خمینی، آنچه از نگاه ایشان اصالت دارد «صلح» است و جنگ و خشونت ...  بیشتر
حکومت در اندیشه سیاسی نائینی: تأملـی در زمینـه‌های عملـی و ایـدئولوژیک
حکومت در اندیشه سیاسی نائینی: تأملـی در زمینـه‌های عملـی و ایـدئولوژیک

بهمن زارعی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 23-44

چکیده
  پژوهش پیش­رو با استفاده از روش هرمنوتیک اسکینر تلاش خواهد کرد زوایای آشکار و پنهان اندیشه سیاسی نائینی را حول محور مساله حکومت، با قرار دادن متن درون زمینه عملی و ایدئولوژیک آن مورد بازخوانی قرار دهد. ...  بیشتر
روحانیت و قدرت به روایت امام خمینی (ره)
روحانیت و قدرت به روایت امام خمینی (ره)

عبدالوهاب فراتی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 45-58

چکیده
  تعامل روحانیت و قدرت و میزان مشارکت آنان در ارکان مختلف حکومت از جمله مسائلی است که به لحاظ فقهی و تاریخی پرسش‌های زیادی برانگیخته است. اینکه آیا روحانیت مجاز است در قدرت حضور یابد و متولی امر سیاسی شود، ...  بیشتر
اندیشۀ سیاسی داعش؛ رویکردی نشانه‌شناسانه
اندیشۀ سیاسی داعش؛ رویکردی نشانه‌شناسانه

عبدالله بیننده

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 59-94

چکیده
  دولت اسلامی عراق و شام گروهی است که از سال 2013 بخش هایی از عراق و سوریه را به اشغال خود در آورده است و نام دولت اسلامی یا خلافت اسلامی را برای خویش برگزیده است. این دولت به لحاظ اندیشه ای وام دار تفکرات سلفی-وهابی ...  بیشتر
بررسی سازواری منطقی نظریۀ انحطاط سید جواد طباطبایی
بررسی سازواری منطقی نظریۀ انحطاط سید جواد طباطبایی

محمد باقری؛ سیدعلی میرموسوی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 95-118

چکیده
  در میان تأملاتی که دربارۀ عقب‌‌‌ماندگی ایران نسبت به غرب صورت پذیرفته، نظریۀ انحطاط سید جواد طباطبایی، به اذعان موافقان و مخالفان، دارای جایگاهی درخور توجه است و به همین دلیل نقدهای فراوانی را نیز ...  بیشتر
بازنمایی رقابت دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در مطبوعات منتسب به اصول‌گرایی و اصلاح‌طلبی
بازنمایی رقابت دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در مطبوعات منتسب به اصول‌گرایی و اصلاح‌طلبی

مریم گمشاد

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 119-144

چکیده
  در این پژوهش اظهارات و تبلیغات نامزدهای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران با تحلیل گفتمان بررسی شده است. تحلیل گفتمان در این تحقیق نشان داد که در گفتمان اعتدال و اصلاحات نوعی تحول شکل گرفته ...  بیشتر